Chính thức tiếp nhận đăng ký ý tưởng, dự án tham gia “HUTECH Startup Wings 2021”
Chính thức tiếp nhận đăng ký ý tưởng, dự án tham gia “HUTECH Startup Wings 2021”

Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp “HUTECH Startup Wings 2021” mang sứ mệnh tìm kiếm những ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên đang học tập tại trường, từ đó sẽ ươm mầm, đồng hành, kết nối ý tưởng của các bạn cùng các mentor, các startup thành công nhằm giúp các bạn tiếp tục hoàn thiện ý tưởng, hướng đến mục tiêu hiện thực hóa trong tương lai. Các ý tưởng khởi nghiệp gắn liền với các sáng kiến vì cộng đồng hoặc mang giá trị thực tiễn cao chính thức tiếp nhận ý tưởng, dự án đăng ký.

Thông báo